วันนี้(30​ มิ.ย.63)ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนของโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ เพื่อนำเสนอผลการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำข้อมูลมายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
#งานสื่อสารองค์_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี