วันนี้(3 ก.ย. 63)​มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรม ''กระทงน้อย พร้อมมาลา น้อมนำมา บูชาครู" ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติ​จาก ผศ.ดร.วัฒนา​ ร​ั​ตน​พรหม​ รักษา​ราชการ​แทน​อธิการบดี​ กล่าวให้โอวาทเพื่อเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 3,500 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษณ์ ยศหมึก ข่าว
#งาน​สื่อสาร​องค์กร​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี