วันนี้​(8 ก.ย. 63)​ ที่ห้องประชุมเมืองคนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ ในฐานะที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบดูแลงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่อง​ในโอกาสที่ชมรมมีผลงานมาตรฐานระดับทอง ปีที่ 3 และได้เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้เข้าประกวดระดับประเทศ ประจำปี2563

ในการนี้รองอธิการบดี​ฝ่าย​พันธกิจ​สัมพันธ์​ ได้เป็นตัวแทน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษา​ราชการ​แทน​อธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

โดย ชมรมTO BE NUMBER ONE  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะนำคณะทีมงานไปร่วมงานมหกรรมTO BE NUMBER ONE ครั้งที่18 เพื่อเสนอผลงานระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่15-17 กันยายน 2563 ต่อไป

กอง​พัฒนา​นักศึกษา​ มรส. ภาพ/ข้อมูล
เทพ​พิทักษ์​ ยศ​หมึก​ นัก​ประชา​สัมพันธ์​ ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นัก​ประชา​สัมพันธ์​ รายงาน
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี