alt

วานนี้(3 พ.ย.63)ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล "Vryah Health Care by BDMS" ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัท พี.เอ็ม.วี. โบรกเกอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเสนอโครงการ เพื่อให้บุคลกรภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรักษาสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่มีความสะดวกรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จากโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์​

สำนักข่าวลูกยางนิวส์ นิเทศศาสตร์ /สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
งานสื่อสารองค์กร_มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี