เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการสภาและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในด้านการศึกษา ให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของเยาวชนอนาคตที่สำคัญของชาติ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี