มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

และในช่วงสายวันเดียวกัน ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร พร้อมจุดเทียนสีขาวแสดงพลังความจงรักภักดี ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจมาอย่างยาวนานเพื่อปวงชนชาวไทย


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นายสมยศ นุ่นจำนงค์/นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี