เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรม"ปล่อยสัตว์น้ำสู่นที คืนความสมบูรณ์ให้อ่าวบ้านดอน เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี" ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรชายฝั่งยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ บ้านดอนตะเคียน ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี


ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มรส. กล่าวว่า ทุกหน่วยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางธรรมชาติให้แก่ผืนแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสุขจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน


ดร.สมปราชญ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นหัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางลงสู่หาดนางกำและเกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำคู่มือบริการการท่องเที่ยว 3 ภาษา โดยได้รับความไว้วางใจจากชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน


นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว


ว่าที่ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี