เมื่อวานนี้(11 กันยายน 2560) ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในโครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ร่วมกับ อาจารย์นิสากร สุขหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านมะขาม ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การทำประชาพิจารณ์คราวนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิต เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมมีให้เห็นมามากมายในหลักหลายพื้นที่

ดร.สมปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า ไม่ว่าวันนี้ท้องถิ่นจะมีประเด็นอะไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เราพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับพี่น้องในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมแห่งความสุขให้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ ดังที่เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ซึ่งมีหน้าที่สร้างแผ่นดินนี้ให้เกิดพลัง

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี