alt

มรส.ร่วมใจประดับดอกดาวเรือง จำนวน 19,999 ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมใจประดับดอกดาวเรืองทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 19,999 ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน