คณะนิติศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผนึกกำลังสร้างค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงอาคารและสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้นักศึกษาสร้างพลังช่วยเหลือสังคมผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ตระหนักในความสำคัญที่จะสร้างนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคำนึงถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมอย่างแท้จริง การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดโครงการจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคีและคณะครู ผู้นำชุมชนอย่างดียิ่ง


ด้าน คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล นายกสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้คุณผ่องศรี ชูรอดและคุณชนินทน์ เหมยากร นำอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนมามอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสานักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ และมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จำนวนกว่า 70 ต้น เพื่อปลูกไว้บริเวณหน้าโรงเรียน บนพื้นที่กว่า 3 ไร่และดูแลรักษาจนกว่าจะได้รับผลผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังทำเป็นแปลงสาธิต ให้ชาวบ้านในพื้นได้มาเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำอย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น


โดยโครงการค่ายอาสาสำหรับนักกฎหมาย จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี ตำบลเขาตอก อำเภอตอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้นำนักศึกษา ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงอาคารและสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี จนกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

เทพพร ฉิมพิมล ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี