แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
Wednesday, 21 March 2018 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน