แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 10 October 2019 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาคนใดที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันทหาร

ให้ติดต่อขอรับใบคำร้องได้ที่กองพัฒนานักศึกษา