แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักศึกษา รหัศ 59) ที่ไม่ครบ
Friday, 25 October 2019 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ครบ ให้เข้าสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaimooc.org (สมัครสมาชิก และยืนยันในอีเมล)

1. เรียนในรายวิชาที่นักศึกษาสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สังกัด คนละ 1 วิชา ต่อ กิจกรรม
2. กรณีที่ขาด 2 กิจกรรม ให้ลงรายวิชาดังต่อไปเท่านี้เท่านั้น เพิ่มอีก 1 วิชา(
การเรียนออนไลน์ ได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร)

3. เมื่อเรียนเสร็จให้นำใบประกาศนียบัตรส่งหลักฐานที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it แจ้งชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา สาขาวิชา เบอร์ติดต่อกลับ ในประกาศนียบัตร
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรให้นักศึกษาในระบบเอง

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ประกาศรายชื่อรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
   ประกาศการผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
   ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี