คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 765 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  2 พ.ค. 2559ประกาศการจดทะเบียนชมรมนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  1 พ.ค. 2559แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 เม.ย. 2559ประกาศ การรับวุฒิบัตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรม หลักสูตร Introduction to Network with CiscoPeerapat Prompan
  29 เม.ย. 2559ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ให้ติดต่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 เม.ย. 2559ประกาศ ให้นายพีระพล เมืองด้วง มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  27 เม.ย. 2559การประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx 2/2558มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  27 เม.ย. 2559การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดูประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 เม.ย. 2559ประกาศเรื่องการเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยนักศึกษาร่วมใจสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1กองพัฒนานักศึกษา
  21 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  20 เม.ย. 2559ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 และเทอม 1/2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  19 เม.ย. 2559แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 เม.ย. 2559สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 เม.ย. 2559การทำแบบทดสอบ English A2 Progress Test สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา GED1003 และ GED1004 2/2558มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  18 เม.ย. 2559การทำแบบทดสอบ English A2 Final Test สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา GED1003 และ GED1004 2/2558Peerapat Prompan
  17 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบยื่นความจำนง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 เม.ย. 2559ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯกองพัฒนานักศึกษา
  7 เม.ย. 2559การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘กองพัฒนานักศึกษา
  4 เม.ย. 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมบางสาขาวิชา) ยื่นความจำนงออนไลน์ วันที่ 5 - 12 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 เม.ย. 2559ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  29 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  25 มี.ค. 2559ประกาศเรื่องรายชื่อผู้สมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  14 มี.ค. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 (รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 มี.ค. 2559รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559กองพัฒนานักศึกษา
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วน) นักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เท่านั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 มี.ค. 2559ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 5 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป กองพัฒนานักศึกษา
  26 ก.พ. 2559ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ก.พ. 2559ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18 ก.พ. 2559ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 26 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   หน้าถัดไป>>