SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 657 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  3 ต.ค. 2557ประกาศ ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ปี1 รหัส57 มารับบัตรนักศึกษาที่หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน ตามวันที่กำหนด ในเวลาราชการ
  30 ก.ย. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลียนแปลง วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา แก้เกรด I ประจำปีการศึกษา 2/2556
  26 ก.ย. 2557ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา และนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต่อเนื่องที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  26 ก.ย. 2557ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  19 ก.ย. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ให้นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. รหัส 57 ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ การใช้งาน ความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ก.ย. 2557 เท่านั้น
  17 ก.ย. 2557ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ทุกกลุ่มเรียน มารับคู่มือนักศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษก เวลา 08.30-16.30 น.
  15 ก.ย. 2557ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มรส. รับสมัครนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน (ปฏิบัติหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)
  10 ก.ย. 2557กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  8 ก.ย. 2557ประกาศด่วน นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส57 ภาคปกติ ที่ยังไม่ทำบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อ ทำบัตร ในวันพุธที่ 10 ก.ย. 57 นี้เท่านั้น เวลา 08.30-15.30 น. ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ก.ย. 2557ประกาศเรื่องการลงทะเบียนหลักสูตร TQF นักศึกษารหัส 56 และ 57
  2 ก.ย. 2557แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาค กศ.บท. ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย
  2 ก.ย. 2557กำหนดการตามปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557
  28 ส.ค. 2557กำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557
  26 ส.ค. 2557ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บท. ร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  22 ส.ค. 2557กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคารกาญจนาภิเษกฯ ชั้น 1)
  21 ส.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องยกเลิกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนผิดหลักสูตร
  18 ส.ค. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  15 ส.ค. 2557ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2557
  15 ส.ค. 2557ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาภาษาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคเก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน”
  5 ส.ค. 2557รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี รุ่น 17 และ ศูนย์เกาะสมุย รุ่น 13
  4 ส.ค. 2557ประกาศ นักศึกษา ภาคปกติ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 4-14 ส.ค. 2557 โดยไม่มีค่าปรับ ได้ที่กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เริ่มปรับวันที่ 15 ส.ค. 2557 วันละ 50 บาท
  31 ก.ค. 2557ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตแยกตามคณะ และยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละวัน ท่านสามารถดูได้ที่ http://regis1.sru.ac.th/graduate2557
  30 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน ด่วนที่สุด เรื่องลงทะเบียนรายวิชา SBI0312 ทักษะพื้นฐานการเรียนชีววิทยา
  28 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน เรื่องเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ด่วนที่สุด
  23 ก.ค. 2557ขอเลื่อนการประกาศผลการทดสอบโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  23 ก.ค. 2557ประกาศผลสอบเข้าเป็นนักศึกษา ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 1/2557 ศูนย์สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย
  15 ก.ค. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  13 ก.ค. 2557ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  8 ก.ค. 2557ประกาศจากฝ่ายทะเบียน สิ่งที่นักศึกษาต้องทราบ สำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  4 ก.ค. 2557ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 13 จากทั้งหมด 22 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   หน้าถัดไป>>