คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 726 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  20 ก.พ. 2558การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีกองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.พ. 2558ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  11 ก.พ. 2558สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3 ก.พ. 2558ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ม.ค. 2558รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2558กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  14 ม.ค. 2558รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ม.ค. 2558รายวิชาเลือกเสรีที่ปิด ประจำปีการศึกษา 2/2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  13 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วนกองพัฒนานักศึกษา
  13 ม.ค. 2558ประกาศรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และหมู่เรียนที่ปิด เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า 20 คน ปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา
  8 ม.ค. 2558ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  7 ม.ค. 2558ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตามรายชื่อเอกสารแนบกองพัฒนานักศึกษา
  29 ธ.ค. 2557นักศึกษาที่มียอดค้างชำระ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายชื่อต่อไปนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  26 ธ.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  25 ธ.ค. 2557เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  16 ธ.ค. 2557ประกาศจากคณะวิทยาการจัดการ ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1-3 ทุกคน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน วันที่ 14 ม.ค.2558 เวลา 12.30 น. ณ.หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ธ.ค. 2557ประกาศกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2558 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา หมดเขตยื่นคำร้องในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา
  2 ธ.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1 ธ.ค. 2557รายวิชา เลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  28 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  28 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องรับสมัครหัวหน้าเครื่อข่ายนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  13 พ.ย. 2557ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  12 พ.ย. 2557ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนานักศึกษา
  6 พ.ย. 2557รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  5 พ.ย. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ย. 2557ประกาศเปลี่ยนแปลง การสอบปลายภาค วันที่ 20-21 พ.ย. 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4 พ.ย. 2557ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้ชมรมทุกชมรมยื่นเอกสารการเสนอโครงการประจำปีการศึกษา 2557 ต่อองค์การนักศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
  30 ต.ค. 2557ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  30 ต.ค. 2557ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 25 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   หน้าถัดไป>>