SRU Authentication : Login | Logout


แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา มีจำนวน 657 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง
  15 มิ.ย. 2555ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่า และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
  14 มิ.ย. 2555ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน ประชุม
  14 มิ.ย. 2555ประกาศ การเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
  13 มิ.ย. 2555รายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ปี 1 รหัส 55 ดูรหัสนักศึกษาเพื่อเข้าไปลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
  12 มิ.ย. 2555รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555
  5 มิ.ย. 2555กำหนดแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  5 มิ.ย. 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. 1/2555 ทุกศูนย์
  31 พ.ค. 2555ประกาศตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบจากระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
  31 พ.ค. 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคกศ.บท. 1/2555 สอบวันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
  27 พ.ค. 2555ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิมพ์บาร์โค๊ดรายชื่อสำหรับบันทึกกิจกรรมทุกคน ด่วน
  24 พ.ค. 2555ประกาศให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รหัส 55 ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 "รั้วราชพฤกษ์ "
  15 พ.ค. 2555ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสำหรับคนที่ยื่นความจำนงเพิ่มเติม วันที่ 1- 11 พ.ค. 2555
  14 พ.ค. 2555กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุน (กยศ.) ปีการศึกษา 2555
  10 พ.ค. 2555กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (ด่วน)
  3 พ.ค. 2555ให้นักศึกษาเข้าประประเมินอาจารย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2555 นี้เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2/2554
  30 เม.ย. 2555การยื่นความจำนงเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครและเข้าสอบรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ แต่สอบไม่ผ่าน วันที่ 1-11 พ.ค.55
  30 เม.ย. 2555ยื่นความจำนงสำหรับ นักศึกษารีไทร์-รีเทิร์น ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
  23 เม.ย. 2555ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  20 เม.ย. 2555ประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่สมัครเพิ่มเติม ภาคปกติ 2555 รอบคนที่สอบไม่ผ่านรอบภาคี ที่ยื่นความจำนงระหว่าง วันที่ 4-20 เมษายน 2555
  17 เม.ย. 2555นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2554 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้
  17 เม.ย. 2555นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในเทอม 3/2554 สามารถถ่ายรูปชุดครุยใหม่ของมหาวิทยาลัยในการขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  4 เม.ย. 2555ผู้ที่สอบได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการรายงานตัว
  2 เม.ย. 2555ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ภาคปกติ 2555 รอบคนที่สอบไม่ผ่านรอบภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ดูโปรแกรมที่เปิดรับเพิ่ม
  2 เม.ย. 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555
  28 มี.ค. 2555กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555
  23 มี.ค. 2555นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 3/2554 ให้ส่งคำร้องขอจบตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย.2555
  23 มี.ค. 2555สรุปผลการรับสมัครกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2555 วันที่ 12-16 มีนาคม 2555
  22 มี.ค. 2555ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  21 มี.ค. 2555แผนการใช้ห้องเรียนของโรงเรียนศรียาภัย ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร วันที่ 24-25 มีนาคม 2555
  13 มี.ค. 2555จำนวนผู้สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10 ลำดับสาขาที่สมัครมากที่สุด รอบภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 12-16 มี.ค.55
กำลังแสดงหน้าที่ 19 จากทั้งหมด 22 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   หน้าถัดไป>>