แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Thursday, 09 January 2014 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕