แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศเรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
Tuesday, 30 November 1999 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดให้นักศึกษายื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา

โดยให้พิมพ์แบบคำร้องตามไฟล์แนบล่างนี้ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา