แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียนเข้าร่วมประชุม
Tuesday, 17 January 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียนเข้าร่วมประชุม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุม Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ