แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมสมรรถนะ 9ฐาน และกิจกรรมบังคับ ประจำปี 2555
Sunday, 29 January 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมสมรรถนะ 9ฐาน และกิจกรรมบังคับ ประจำปี 2555

ในดำเนินการติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ   หากนักศึกษาคนใดที่ขาดกิจกรรมบังคับ 1 - 3 กิจกรรม  ให้ซ่อมเสริมกิจากรรม 1 ครั้ง  และหากขาด 4 - 5 ให้ซ่อมเสริม 2 ครั้ง  และหากขาด 5 ครั้งขึ้นไปให้ซ่อมเสริม 3 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้