แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554
Tuesday, 31 January 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554

นักศึกษาที่เอกสารมีปัญหา  หรือไม่พบรายชื่อ  ให้ส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดังนี้  1. สำเนา สด 9 3ฉบับ  2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 3ฉบับ  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

 สอบถามข้อมูล 081 370 3879

โหลดรายชื่อได้ ตามไฟล์แนบล่างนี้

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563