แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554
Tuesday, 31 January 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554

นักศึกษาที่เอกสารมีปัญหา  หรือไม่พบรายชื่อ  ให้ส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดังนี้  1. สำเนา สด 9 3ฉบับ  2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 3ฉบับ  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

 สอบถามข้อมูล 081 370 3879

โหลดรายชื่อได้ ตามไฟล์แนบล่างนี้