แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (อ.เกาะสมุย) นักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561
Wednesday, 01 August 2018 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน