แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-31 ต.ค.55 เท่านั้น ไม่ประเมินจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้
Tuesday, 25 September 2012 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน