แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศการร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (Update เดือนกุมภาพันธ์ รอบ 2)
Wednesday, 19 February 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58 ครุศาสตร์) โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรม (ขอให้นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  คลิกลงทะเบียนสมัคร (สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบมาก่อน เท่านั้น)


  •   กำหนดรับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563
  •   เป็นระบบสอบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถสอบได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
  •   กำหนดสอบ วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30-19.30 น. (เท่านั้น)
  •   ข้อสอบจำนวน 95 ข้อ ผ่านร้อยละ 65
  •   ลิงก์ระบบสอบ จะจัดส่งให้แก่นักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ ภายในวันที่ 27/2/63
  •   กรณีสอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะเพิ่มกิจกรรมให้ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสอบ)โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบกิจกรรมฐานและหากไม่พบการเพิ่มกิจกรรมให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ภายใน 7 วันทำการ
  •   กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม (โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จะจัดส่ง วัน/เวลา/สถานที่อบรม ไปยังนักศึกษาทาง email ที่นักศึกษาแจ้งไว้ภายใน 3 วันที่การหลังสอบ)
ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563