แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Friday, 28 February 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการสอบวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  (สำหรับนักศึกษารหัส 59) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สามารถดูรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่เอกสารดาวน์โหลด หากนักศึกษา รายชื่อตกหล่น ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ