แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
Monday, 05 August 2013 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เฉพาะนักศึกษายังไม่ประเมินเท่านั้น
ดูกลุ่มเรียนทั้งหมด


user : เป็นรหัสนักศึกษา
password : เป็นรหัสบัตรประชาชน