แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60) ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์
Thursday, 15 October 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์

ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 253

กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยต้องทำการสำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/3iNN5NV ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที (เตรียมหูฟังมาด้วย)