แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Saturday, 17 October 2020 เขียนโดย :   Teerawat Kitngam

นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกแบบสำรวจที่นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศกิจกรรม เวลาสำหรับการร่วมกิจกรรมกลับทางอีเมล์

ดำเนินการกรอกข้อมูลภายในวันที่ 5 พ.ย. 63 เท่านั้น