กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

นักศึกษาที่สนใจจะต่อทะเบียนชมรมหรือจัดตั้งชมรม ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถโหลดแบบฟอร์มและยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ขอเชิญนักศึกษา ภาคปกติ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดนัดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ ที่ 14 พฤภาษาคม 2559 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีตลาดนัดแรงงาน จาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด (จำนวน 30 บูธ) โดยนักศึกษาที่สนใจในการสมัครงานให้เตรียมเอกสาร เช่น


  • รูปถ่าย
  • สำเนาบัตรประจำประชาชน
  • สำเนาทะเบียน
  • รวมทั้งวุฒิการศึกษา


ประกาศเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศเรื่องรายชื่อผู้สมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ณ วันสมัคร ชั้นปีที่ 1 , 2 และชั้นปีที่ 3 (ไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร)

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา  นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร และนำไปสมัครตามวันที่กำหนดข้างต้น

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 12 of 26