กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ กำหนดจัดโครงการประกวดนักร้องและวงดนตรี ครั้งที่ 10 (SRU MUSIC AWARD) ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมทประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2558 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ระเบียบการแข่งขันได้ ตามไฟล์แนบล่างนี้

หลักฐานการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

1.ใบเสร็จตัวจริงค่ารักษาพยาบาล

2.ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

3.ใบเสร็จตัวจริงค่าประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาจ่ายเงินกับทางมหาวิทยาลัย


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชมรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2558 ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 โดยมีการเลื่อน ดังนี้  

   

๑.1 ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย โดยการขอเลื่อนจากวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕8ไปเป็นวันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕8

 

 

1.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการขอเลื่อนจากวันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558 ไปเป็น วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕8

 

  


 

 การประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า ที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองคนดีสู่วิถีลุ่มน้ำตาปี ในวันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ เกาะลำพู อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

(เฉพาะนักศึกษาที่ได้ลงข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 15 of 26