กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ขอให้ศิษย์เก่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เข้าไปกรอกประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลศิษย์เก่า

http://alumni.sru.ac.th/


ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ด่วน!)

การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558

 

 

กำหนดการจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวรอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีการศึกษา 2557

ให้นักศึกษาไปลงชื่อยืนยันที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อกองพัฒนานักศึกษาด่วน

รายชื่อตามไฟล์โหลด

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กำหนดรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัคร 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา

เลือกตั้ง วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

1. บริเวณด้านหน้าคณะครุศาสตร์ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะครุศาสตร์

2. บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะวิทยาการจัดการ

3. ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

4. บริเวณด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาที่ใช้สิทธิ คณะนิติศาสตร์

6. บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นักศึกษาที่ใช้สิทธิ วิทยาลัยนานาชติการท่องเที่ยว และ คณะพยาบาลศาสตร์

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 16 of 26