กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตามรายชื่อเอกสารแนบ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2558 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา หมดเขตยื่นคำร้องในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
หลักฐานที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ
1. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (สด.9)  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียก (สด.35)  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา
เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วยกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2558  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
2.  นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  (เกิดพ.ศ.2537,2536,2535,2534)
3. นักศึกษาต้องไม่เคยยื่นผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยมาก่อน (ยกเว้นนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเข้าศึกษาใหม่)
หลักฐานที่ต้องใช้
1.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)    จำนวน 1 ฉบับ
2.  สำเนาใบสำคัญทหาร  (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
5.  สำเนาบัตรนักศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 3 ฉบับ

 โดยรับเอกสารและส่งหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2557ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา ขอให้ชมรมทุกชมรมยื่นเอกสารการเสนอโครงการประจำปีการศึกษา 2557 ต่อองค์การนักศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การนักศึกษา

โดยมีแบบฟอร์มการเสนอโครงการดังไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตระพังจิก ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยขึ้นรถพร้อมกัน ณ โรงรถมหาวิทยาลัย เวลา ๐๕.๑๐ น และขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาที่เรียบร้อย (กระโปรงไม่สั้น เสื้อไม่รักรูปมองดูแล้วไม่สวยงามนะครับ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่พงษ์ธิศักดิื ชอบทำกิจ 093-6385479

ขอเชิญนักศึกษา ภาค กศ.บท. ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานด้านข้างอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 17 of 26