กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2555

ดังไฟล์แนบ

สมุดบันทึกกิจกรรม

หมายเหตุ  ให้พิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมหน้า-หลังเท่านั้น

 

โหลดเอกสารด้านล่างนี้ ตามไฟล์แนบ

การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

รายละเอียดและกำหนดการ ตามไฟล์แนบ

                        ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ

 

เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

รับสมัคร วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555

 

เลือกตั้งวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2555

 

รายละเอียด และ ใบสมัคร ดังไฟล์แนบ

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2555

ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ในเดือนเมษายน 2556 ยื่อนเอกสารผ่อนฯ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  โดย

เอกสารประกอบดังนี้

       1)  สำเนาใบสำคัญทางทหาร  (สด.9)  จำนวน 2 ฉบับ

 

            2)  สำเนาหมายาเรียก  (สด.35)  จำนวน 2 ฉบับ

 

       3)  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ

 

       หากขาดเอกสารในข้อใด จะไม่รับการผ่อนผันทหาร

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน -  28 ธันวาคม 2555  ณ กองพัฒนานักศึกษา

ตามเอกสารดัง ไฟล์แนบ

ประกาศด่วน เลื่อนการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ อย่างไม่มีกำหนด

นักศึกษาชั้นปีที่3 - 4 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา สามารถพิมพ์สมุดบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมเพื่อบันทึกการซ่อมเสริมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้

พิมพ์สมุดบันทึก ดังไฟล์แนบ

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (ภาคปกติ)   ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 ณ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ดังไฟล์แนบ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 22 of 26