กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.  ปี  2555  ครั้งที่ 1

ดังไฟล์แนบ

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา  ปี  2555 ครั้งที่ 1

กำหนดการตามไฟล์แนบ

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. สุราษฎร์ธานี  ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา กศ.บท. ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.45 น. ณ ห้องAuditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ขอเชิญนักศึกษา กศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง  รายละเอียดตามประกาศแนบ

ประกาศให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคกศ.บท.รหัส 55 ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 2555 "รั้วราชพฤกษ์ "

แผนกิจกรรมนักศึกษา กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2555

 

เอกสารดังไฟล์แนบ

 

กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555  เวลา  12.00 น.

ณ  ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณ

การประชุม

1.  เรื่องพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ  ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 - 11.10 น.

2.  เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 12.00 น.

3.  เรื่อง กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555

4.  เรื่องกิจกรรมประกวดดาวเดือน  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2555

5.  เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา

6. เรื่องวินัยจราจร

ด้วยองค์การนักศึกษา  ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ขึ้น ในพฤหัสบดี ที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ ๑๑.๑๐ น.    หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อให้กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัย  จึงกำหนดการร่วมพิธีไหว้ครู  ดังนี้  

๑.  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

๒.  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔  เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูป พานเทียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูตัวแทนกลุ่มเรียนละ ๒  คน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

๓. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เฉพาะตัวแทนกลุ่มเรียนที่ถือพานธูปพานเทียน เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ในวันพุธ ที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.    หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  ส่วนภาคบ่ายเรียนตามปกติ   

 

 

 

 

 

เอกสารประกาศตามไฟล์แนบ

กำหนดแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 24 of 26