กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหาร ปี 2554

นักศึกษาที่เอกสารมีปัญหา  หรือไม่พบรายชื่อ  ให้ส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา

ดังนี้  1. สำเนา สด 9 3ฉบับ  2. สำเนาหมายเรียก สด. 35 3ฉบับ  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

 สอบถามข้อมูล 081 370 3879

โหลดรายชื่อได้ ตามไฟล์แนบล่างนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ไม่ผ่านกิจกรรมสมรรถนะ 9ฐาน และกิจกรรมบังคับ ประจำปี 2555

ในดำเนินการติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ   หากนักศึกษาคนใดที่ขาดกิจกรรมบังคับ 1 - 3 กิจกรรม  ให้ซ่อมเสริมกิจากรรม 1 ครั้ง  และหากขาด 4 - 5 ให้ซ่อมเสริม 2 ครั้ง  และหากขาด 5 ครั้งขึ้นไปให้ซ่อมเสริม 3 ครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียนทุกกลุ่มเรียนเข้าร่วมประชุม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุม Auditorium  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>
Page 26 of 26