กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา


Website URL:

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนักร้องและวงดนตรี SRU MUSIC AWARD 2016 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กันยายน 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสาร ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ

ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดให้นักศึกษายื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา

โดยให้พิมพ์แบบคำร้องตามไฟล์แนบล่างนี้ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา

         ขอให้บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ตามบัญชีรายชื่อ ดาว์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ของผู้ปกครองเกียรตินิยมอันดับ ๑ ส่งแบบตอยรับภายในวัน ๒ - ๓๑ ส.ค. ๕๙ ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 26