สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


Website URL:

รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บท.สุราษฎร์ธานี รหัส 54 รุ่น 14
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
คณะนิติศาสตร์

ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่
วันที่ 10-26 มิ.ย.54 นี้
ทางเว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
user กับ password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาของตัวเอง
โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์


ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่
วันที่ 10-26 มิ.ย.54 นี้
ทางเว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
user กับ password เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาของตัวเอง
โหลดคู่มือการลงทะเบียนออนไลน์

<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>
Page 44 of 46