04 เม.ย. 2557   เรียนผู้ใข้งานระบบ เรื่องการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
 
  31 มี.ค. 2557   สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ SRU Bio Summer Camp 2014
 
  25 มี.ค. 2557   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
 
  25 มี.ค. 2557   กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557
 
  17 มี.ค. 2557   ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมลงชื่อบนผืนผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์
 
  04 มี.ค. 2557   สาขาวิชาชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557