16 ก.พ. 2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
 
  27 ก.พ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 
  07 มี.ค. 2558   แจ้งย้ายสำนักงานชั่วคราว กองคลัง และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
  05 มี.ค. 2558   รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย
 
  09 มี.ค. 2558   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคปกติ ประเภทรับตรง
 
  27 ก.พ. 2558   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "คนดังกับหนังสือเล่มโปรด" พบ หลวงไก่ อาร์สยาม