29 เม.ย. 2558   กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558
 
  28 เม.ย. 2558   แจ้งประกาศด่วน เรื่องการยืนยันข้อมูลก่อนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 2-3 พ.ค. 2558 (รอบสอบตรง ม.ราชภักกลุ่มภาคใต้)
 
  24 เม.ย. 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
 
  17 เม.ย. 2558   เชิญร่วมตอบแบบสำรวจ "ร่วมสร้างสังคม DIGITAL ECONOMY สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2558"
 
  04 เม.ย. 2558   หอสมุดกลางจัดโครงการลดค่าปรับหนังสือต้อนรับปิดเทอม
 
  10 เม.ย. 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้ และห้องสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2558