26 พ.ค. 2558   อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัล "นักวิจัยดีเด่น" สาขาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 
  25 พ.ค. 2558   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
 
  06 พ.ค. 2558   กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 
  29 เม.ย. 2558   กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558
 
  04 เม.ย. 2558   หอสมุดกลางจัดโครงการลดค่าปรับหนังสือต้อนรับปิดเทอม
 
  27 ก.พ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558