มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

©2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ : 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร : 0-7735-5468