28 ม.ค. 2558   ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
 
  27 ม.ค. 2558   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 
  22 ม.ค. 2558   ประกาศกำหนดการ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทโควต้าพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558
 
  13 ม.ค. 2558   หอสมุดกลาง ปรับปรุงโฉมใหม่พร้อมให้บริการต้อนรับเปิดเทอม 2/2557
 
  22 ธ.ค. 2557   ประกาศการตัดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
 
  24 พ.ย. 2557   หอสมุดกลาง ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านหนังสือชั้น 1-3 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1