03 ส.ค. 2559   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
 
  29 ก.ค. 2559   ขอเชิญร่วมโครงการ ประชุมฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
  23 ก.ค. 2559   ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
 
  11 ก.ค. 2559   ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
  29 มิ.ย. 2559   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
 
  27 มิ.ย. 2559   ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี